top of page
DSCN6860 (2).JPG

BijenWerkgroep Oost-Nederland

Resultaten 22 April 2023: Junner Koeland (gemeente Ommen)

Gebiedsbeheerder: Staatsbosbeheer.
Activiteitcoördinatie: Josh Rozema.

Tijd in het veld: 09:00-17:00.

Aantal bijensoorten: 21.

Soortenlijst:

1     Grote veldhommel - Bombus magnus

2     Tuinhommel - Bombus hortorum

3     Akkerhommel - Bombus pascuorum

4     Weidehommel - Bombus pratorum

5     Steenhommel - Bombus lapidarius

6     Bleekvlekwespbij - Nomada alboguttata

7     Smalbandwespbij - Nomada goodeniana

8     Roodharige wespbij - Nomada lathburiana

9     Vroege wespbij - Nomada leucophthalma

10    Gewone dubbeltand - Nomada ruficornis

11    Signaalwespbij - Nomada signata

12    Witbaardzandbij - Andrena barbilabris

13    Tweekleurige zandbij - Andrena bicolor

14    Asbij - Andrena cineraria

15    Grasbij - Andrena flavipes

16    Roodgatje - Andrena haemorrhoa

17    Grijze zandbij - Andrena vaga

18    Grote bloedbij - Sphecodes albilabris

19    Dikkopbloedbij - Sphecodes monilicornis

20    Groefbij onbekend (Lasioglossum) - Lasioglossum spec.

21    Andrena minutula-groep - Andrena minutula-gr.

dikkopbloedbij-jari-kampjes.jpg

Dikkopbloedbij - Sphecodes monilicornis. Fotograaf: Jari Kampjes.

bottom of page