top of page
DSCN6860 (2).JPG

BijenWerkgroep Oost-Nederland

Resultaten 15 Juli 2023: Wierdense Veld (gemeente Wierden)

Gebiedsbeheerder: Landschap Overijssel.
Activiteitcoördinatie: André Marissen.

Tijd in het veld: 10:00-16:00.

Aantal bijensoorten: 16.

Soortenlijst:

1      Honingbij - Apis mellifera

2      Heidehommel - Bombus humilis

3      Veenhommel - Bombus jonellus

4      Aardhommelgroep - Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum

5      Steenhommel - Bombus lapidarius

6      Veldhommel - Bombus lucorum

7      Akkerhommel - Bombus pascuorum

8      Bonte viltbij - Epeoloides coecutiens

9      Zwartsprietwespbij - Nomada flavopicta

10      Grasbij - Andrena flavipes

11      Rinks maskerbij - Hylaeus rinki

12      Ericabij - Megachile analis

13      Tuinbladsnijder - Megachile centuncularis

14      Grote bladsnijder - Megachile willughbiella

15      Pluimvoetbij - Dasypoda hirtipes

16      Gewone slobkousbij - Macropis europaea

rinks_maskerbij.jpg

Rinks maskerbij - Hylaeus rinki. Fotograaf: Jari Kampjes.

bottom of page