top of page
DSCN1654 (3).JPG

NON en AWON

Oost-Nederland

NON

Sinds 2022 maakt het platform ‘Nachtvlinderen Oost-Nederland’ (NON) officieel deel uit van Stichting NICHE. NON is in 2016 opgericht om uitwisseling en samenwerking tussen individuele nachtvlinderonderzoekers en werkgroepen te vergemakkelijken. Drie werkgroepen (Vlinderwerkgroep IVN Deventer, Vlinderwerkgroep IVN Zutphen en Insectenwerkgroep IVN Hardenberg) hebben zich als geheel aangesloten bij het samenwerkingsverband en samen met de ‘losse’ vrijwilligers kent het platform zo’n 40 leden. NON verricht onderzoek in natuurgebieden van onder andere Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Stichting IJssellandschap en Marke Gorsselse Heide. De social mediakanalen en website van NON worden beheerd door Jari Kampjes en Hilco Huizing.

AWON

Naar het voorbeeld van NON is in 2021 de Aquatische Werkgroep Oost-Nederland (AWON) van start gegaan. Oprichters zijn Jesper Berndsen en Julian Overweg (NICHE). Waar NON onderdak heeft bij Stichting NICHE, hoort 'neefje' AWON bij Stichting RAVON. AWON kent zo’n 30 leden. Meer algemene info en het programma van AWON staan op RAVON.nl

NON en AWON hebben naast de eigen projecten ook gezamenlijke onderzoeksactiviteiten. De verzamelde waarnemingen van beide groepen worden structureel vastgelegd op Waarneming.nl (Observation International).

Betrokken partijen

ravon_logo.jpg
sbb_logo.jpg
markegorsselseheide_logo.jpg
ijssellandschap_logo.jpg
bottom of page